top of page

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Genel olarak, "maddi tazminat davası" ve "manevi tazminat davası" olmak üzere iki tür tazminat davası vardır:
Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir.
Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.


Maddi ve manevi tazminat davası; borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmenin ihlali, trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm, doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu ölüm, iş hukukundan kaynaklanan ihbar veya kıdem tazminatı, iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm, suç işlenmesi, boşanma davası gibi birbirinden tamamen farklı hukuki nedenlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen bir dava türüdür. Tazminat davalarına giren avukatlara halk arasında tazminat avukatı denilmektedir.

Tazminat Hukuku bünyesinde baktığımız davalar

  • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,

  • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,

  • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),

  • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

  • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

  • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,

  • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.

Danışmanlık için bizimle iletişime geçin.

Tazminat Hukuku konusunda danışmanlık ihtiyacınız varsa hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

69048374_10157400453123249_6853721537497
bottom of page