top of page

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkına dair önemli uyuşmazlıkların yaşandığı bir özel hukuk alanıdır. Gayrimenkul davası, mülkiyet hakkına yapılan müdahaleleri ve anlaşmazlıkları çözen bir dava türüdür. Genel olarak, tapu iptali ve tescili davası, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu), muvazaa nedeniyle tapu devir işlemlerinin iptali, ecri misil davası (işgal tazminatı), müdahalenin men-i (müdahalenin önlenmesi) davası, şufa (önalım) davası, imar uygulamasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası gibi mülkiyet hakkından kaynaklanan tüm önemli davalar gayrimenkul hukuku ile ilgilidir. Taşınmaz davalarına giren avukatlara, halk arasında gayrimenkul avukatı denilmektedir. Hukuk büromuz, hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın gayrimenkul davaları ile ilgili titiz bir hazırlık çalışması yaparak uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku bünyesinde baktığımız davalar

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,

 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,

 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,

 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,

 • Önalım (Şufa) davası,

 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,

 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,

 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,

 • Hukuki danışmanlık.

Danışmanlık için bizimle iletişime geçin.

Gayrimenkul Hukuku konusunda danışmanlık ihtiyacınız varsa hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

69048374_10157400453123249_6853721537497
bottom of page