top of page

Medeni Hukuk

Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır.

Özel hukuk denilince medeni hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir. Türkiye'de temeli 2002 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 1926 tarihli 818 sayılı Borçlar Kanunu'dur. Medeni hukuk; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku dallarına ayrılır. Türk hukukunda medeni kanun ve borçlar kanunu ile ayrılmasının temelinde medeni kanun iktibas edilirken İsviçre'de henüz borçlar kanununun hazırlanmamış olmasıdır.

Türk Medeni Kanunu'nun başlangıç bölümünde genel ilkeler yazılıdır: Kanun, sözüyle ve özüyle uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Yasalar güven ve dürüstlük ilkesine göre işler. Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz. Bir hak ilişkisini bilmemek ve bilmek gerekmemek, iyi niyetliliktir. Ancak bir hakka engel bir eksikliği bilmek kötü niyetliliktir. İyi niyeti kanıtlamaya gerek yoktur (iyi niyet karinesi). Yargıcın takdir yetkisi vardır ve bunu adil kullanır. Herkes kendi iddiasını kanıtlamayla mükelleftir.

Medeni Hukuk bünyesinde baktığımız davalar

  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,

  • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,

  • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,

  • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,

  • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,

  • Soy bağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),

  • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

Danışmanlık için bizimle iletişime geçin.

Medeni Hukuk konusunda danışmanlık ihtiyacınız varsa hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

69048374_10157400453123249_6853721537497
bottom of page