top of page

İcra Hukuku

İcra hukuku; kişilerin, bankaların, şirketlerin çek, senet, poliçe, kredi vb. Nedenlerden kaynaklanan alacaklarının kanun yoluyla tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Kısaca icra hukuku borçlu kişilerin ya da şirketlerin borçlarını rızaları ile ödememesi durumunda devlet organları (icra dairesi) aracılığı ile haciz baskısı kurularak alacağın tahsil edilmesidir. Alacak borç ilişkisi birden fazla nedenden kaynaklanmış olabilir. İcra hukukuna konu alacaklara çek, senet, poliçe, fatura, kredi, kredi kartı, ipotek, nafaka alacakları örnek olarak gösterilebilir.

İcra hukuku genel anlamda para tahsili olarak ifade edilse de; icra hukuku taşınmazların tahliyesi ve teslimi, taşınır teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, irtifak hakkına ilişkin ilamların icrası, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkinin kurulması gibi konuları da kapsamaktadır.

İcra Hukuku bünyesinde baktığımız davalar

  • Para ve teminat borçları için ilamlı icra

  • Para ve teminat dışındaki konular için ilamlı icra

  • Para ve teminat dışındaki konular için ilamlı icra konuları aşağıdaki gibidir.

  • Menkul teslimine ilişkin ilamların icrası

  • Menkulün tahliyesine ve teslimine ilişkin ilamların icrası

  • Çocuk teslimine ve çocuğun kişisel haklarının korunmasına ilişkin ilamların icrası

  • Bir şeyin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilamın icrası

  • İrtifak hakları konusundaki ilamların icrası

Danışmanlık için bizimle iletişime geçin.

İcra Hukuku konusunda danışmanlık ihtiyacınız varsa hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

69048374_10157400453123249_6853721537497
bottom of page